SpEC

SpECcoat Firesafe Facade

Mô tả SpECcoat Firesafe Facade là loại sơn phủ gốc xi măng biến tính polyme hai thành phần. Sản phẩm có thể được sử dụng bay, cọ hoặc phun để tạo lớp màng chống ẩm linh hoạt, chống cháy cho mặt dựng. Áp dụng: SpECcoat Firesafe Facade được sử dụng khi có yêu cầu loại […]

Chi tiết

SpECtop CPD Primer SB TDS

Mô tả SpECtop CPD Primer SB là nhựa epoxy có độ nhớt thấp gồm hai phần, gốc dung môi, dùng để sơn lót bề mặt bê tông trước khi áp dụng Hệ thống  SpECtop CPD. Áp dụng: SpECtop CPD Primer SB thích hợp để cung cấp liên kết tuyệt vời giữa các bề mặt gốc […]

Chi tiết

SpECtop CPD Finish

Mô tả SpECtop CPD Finishing là một bề mặt polyurethane hoàn thiện hai lớp, linh hoạt tạo thành một phần của hệ thống SpECtop CPD. Áp dụng: Là lớp hoàn thiện màu bên trên SpECtop CPD Primer SB/SpECtop CPD Primer SF hoặc SpECtop CPD Elastomeric Membrane như một phần của Hệ thống SpECtop CPD. Ưu […]

Chi tiết