Colphene 2500

Mô tả

Màng chống thấm tự dính bao gồm lớp bitumen cải tiến SBS kết hợp lớp HPDE.

Áp dụng:

  • Đáy và tường hầm trên mực nước ngầm.
  • Mái.
  • Khu vực cảnh quan.

Ưu điểm

  • Lực kéo dãn và kháng đâm thủng rất cao
  • Độ dãn dài cao
  • Dễ dàng thi công

Tính chất

Tính năng Màng chống thấm đáy hầm, mái.
Kích thước 1.5mm x 1m x 18.7m
Vật liệu SBS gia cường polyetylen
Giáp mí Keo dán
Thi công Áp dụng trước (pre-applied) cho đáy hầm

Áp dụng sau (post-applied) cho tường hầm

Tải về:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.